Mange små oppdrag

Mange små oppdrag

Veldig mange virksomheter er avhengige av at de har gode transportløsninger for å få logistikken til å fungere tilfredsstillende. Ta for eksempel en møbelforretning. Kunder som kjøper sofaer, stoler, spisebord og store Mer »

Netthandel skaper stort transportbehov

Netthandel skaper stort transportbehov

Netthandel har skapt et nytt, voksende og på kort tid enormt transportbehov som mange aktører kjemper om å dekke. For kundene, det vil si de som selger varene som skal transporteres, stiller Mer »

Når fly er eneste mulighet

Når fly er eneste mulighet

Mange varer må komme fort frem. Det kan for eksempel dreie seg om varer som har kort levetid, herunder blomster og enkelte matvarer. I slike tilfeller er fly det eneste alternativet nå Mer »

 

Containere

For en speditør er det mange elementer som skal koordineres. En dyktig sådan må med andre ord like og være flink til å ha mange baller i luften på en gang. Transporter skal foregå så raskt, billig og sikkert som mulig. Skjønt det med hurtigheten er ikke alltid like viktig. Ikke alle mottakere har like dårlig tid. Mange vil akseptere at transporten tar litt lenger tid dersom det innebærer at de kan spare penger. Poenget er imidlertid at varene kommer frem når de er forventet å komme frem. Det ingen vil renonsere på er imidlertid kravet på sikkerhet – at varene skal komme frem uskadet.

Sjøveien dominerer

Når det gjelder interkontinental transport så er det sjøveien som er dominerende. Selv om en stor del av transporten skjer pr fly så er det bare småtterier i forhold til sjøtransporten. Når det ikke gjelder olje og andre varer som det finnes spesialbygde båter for, så fraktes det aller mest i containere som lastes på egne containerfartøy. Det er ikke en spesielt rask måte å flytte varer på – selv om et vanlig containerfartøy holder relativt høy fart det vil si om lag 25 knop – men det er til gjengjeld en sikker og relativt billig måte.

Lo-lo

Slike fartøy kalles gjerne for lo-lo som er forkortelse for lift-on-lift-off. Containerne fylles og tømmes på land, men løftes på og av fartøyet med store kraner. En stor del av verdens handelsflåte er nettopp containerfartøy, man snakker om at de utgjør oppimot 8 prosent når det gjelder tonnasje.

For å effektivisere transportene så mye som mulig har containerne standardiserte mål. Det gjør det mulig å stable dem effektivt om bord på båtene, men også mulig å plassere på forskjellige transportmidler. Være seg tog, fly eller bil. Slik kan containerne fraktes fra dør til dør uten at varene trenger å lastes om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *