Dokumenter som må fylles ut

Ettersom jobben i stor utstrekning er global så innebærer det at varer ofte skal fraktes over landegrenser, ja kanskje krysse flere landegrenser før det er fremme ved målet sitt. En del av den kompetansen som oppdragsgiveren betaler for, er det å vite hvilke dokumenter som kreves ved grensepasseringer, hvilke tollbestemmelser som gjelder, mulighetene for å passere et land med plombert last og så videre. Selv om det stort sett er de samme reglene som gjelder uansett om frakten skjer med bil, bane, fly eller båt så kan det være variasjoner fra land til land som en speditør må kjenne for at frakten skal skje så smertefritt som kundene kan kreve.

Traktater, standarder og tosidige avtaler

Frakt skjer i dag i veldig stor grad basert på standardkontrakter som er fremforhandlet og vedtatt av de store internasjonale organisasjonene. Det gjelder dessuten en rekke internasjonale traktater på dette området. Noen fravikelige, dvs at partene kan avtale noe annet. Andre såkalte deklaratoriske, dvs at man er forpliktet til å følge dem.

Fordelen med det er at begge parter vet hva man skal forholde seg til og hva man kan forvente av den andre parten. Man trenger ikke fra gang til gang tenke gjennom alle tenkelige situasjoner som kan oppstå ettersom det mer eller mindre er gjort «en gang for alle» gjennom standardene. Likevel er sjelden to oppdrag like. Derfor er det også et visst monn av forhandlingsrom der partene enten kan presisere forhold eller helt enkelt sette en av standardformuleringene til side og avtale noe helt annet.

Speditøren er mellommann mellom den som sender varen og den som mottar den og er forventet å bistå partene i å fylle ut alle papirer knyttet til fraktavtalen. Han må derfor ha god kunnskap om eventuelle problemområder og mulig konfliktstoff knyttet til oppdraget slik at det ikke oppstår uforutsette hendelser som skaper problemer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *