Når fly er eneste mulighet

Mange varer må komme fort frem. Det kan for eksempel dreie seg om varer som har kort levetid, herunder blomster og enkelte matvarer. I slike tilfeller er fly det eneste alternativet nå det gjelder forflytning over store avstander. Takket være flyet kan man for eksempel i Europa kjøpe friske avskårne blomster som er plukket på plantasjer i Afrika dagen før. En strømlinjeformet logistikk både på afrikansk og europeisk side gjør det altså mulig å skape trygge arbeidsplasser for afrikanske arbeidstakere gjennom å levere varer som velstående land etterspør.

Miljøaspektet

Det er ganske fascinerende å tenke på at når du står i blomsterbutikken en formiddag og velger ut en pen rosebukett så er det slett ikke usannsynlig at blomstene ble plukket kvelden i forveien et eller annet sted syd for Sahara. I så måte bidrar flytransporten positivt, men man kan jo ikke se bort fra at dette er en virksomhet som setter et ikke ubetydelig avtrykk når det gjelder miljøbelastning. Flyet er jo på mange måter en røver i klimadebatten.

Spesialfly

Det er spesialfly som tar seg av denne type transporter. De er utformet slik at lasting og lossing kan gjøres effektivt. Det benyttes internasjonale standarder på containere slik at lasting og lossing kan skje uten problemer uavhengig av på hvilken flyplass det skal skje. Dessuten er trykk og temperatur om bord tilpasset de varer som skal fraktes. Dette er ikke minst viktig når man skal frakte friske blomster fra Afrika til Europa eller når ferske matvarer skal transporteres fra et kontinent til et annet. Mattilsynet har ganske strenge regler for hva man faktisk får ta inn i landet både når det gjelder planter og matvarer. I utgangspunktet skal alle planter som tas inn til landet være fulgt av et sertifikat – et såkalt plantesunnhetsbevis – som viser at plantene er friske og uten skadedyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *