Netthandel skaper stort transportbehov

Netthandel har skapt et nytt, voksende og på kort tid enormt transportbehov som mange aktører kjemper om å dekke. For kundene, det vil si de som selger varene som skal transporteres, stiller stadig større krav til hurtige og sikre leveranser. Rett og slett fordi deres kunder igjen, sluttkunden, vedkommende som er kjøper av varene blir mer og mer utålmodige. Å bestille et par jeans på nettet for så å måtte vente fem til syv dager er ikke godt nok lenger. Man ønsker leveranse mye fortere enn som så. Aller helst neste dag. Senest.

Store krav til effektiv logistikk

De store netthandelbutikkene legger derfor enorme ressurser på å utvikle en så effektiv logistikk som overhode mulig og i den logistikken er transporten helt frem til kunde et helt vesentlig moment. Det vanligste transportmiddel når det gjelder innenlands netthandel er fremdeles bil og det er de store transportbyråene som på vegne av leverandørene står for transporten. Enten helt frem til kunden, til et hentested som transportbyrået har avtale med eller til en av selgerens butikker. Kampen om slike kontrakter er tøff og marginene derfor relativt lave. Et moment som naturligvis er bra for sluttkunden ettersom det er med på å holde prisen på varene nede.

Nytenkning påkrevet

Men stadig flere kjenner at de må tenke i nye baner. Derfor er det ingen hemmelighet at det for tiden utvikles systemer som skal gjøre det mulig å transportere varer helt frem til kunden ved hjelp av droner. Dette er på mange måter en opplagt idé, men det er like opplagt at den er vanskelig å realisere. Å se for seg at luftrommet er fullt av droner som er på vei til og fra med varer, er ikke helt lett. Ikke desto mindre skal man ikke se bort fra at det er den veien det kommer til å gå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *