Nye transportbehov – nye tjenester

Informasjonsteknologien og alt det som har skjedd på det området de siste tiårene har forandret mye når det gjelder det å løse transportoppgaver. Ikke minst når det gjelder levering av relativt små kvanta innenfor relativt korte avstander. Se bare på sykkelbudtjenesten. Før mobiltelefonens tid fikk budene oppdragene sine ved å ringe inn til den sentralen de var tilknyttet. Senere kom mobiltelefonen som gjorde det mye enklere å holde kontakten med sentralen og å legge opp en tidseffektiv rute. Nå som man har smartphone og diverse app’er som er tilgjengelig både for budene og kundene så kan budene jobbe enda mye mer effektivt og sømløst. En tjeneste som en skulle tro var på nedadgående er derfor fremdeles stor og i vekst. Takket være teknologien.

Sykkelbud med nye tjenester

For det å benytte seg av syklende bud har blitt vanlig ikke minst blant restauranter som de siste årene legger mer og mer vekt på å servere sine gjester mat der gjestene måtte befinne seg. Det vil si ikke nødvendigvis i restaurantens egne lokaler, men for eksempel hjemme hos gjesten selv. Raske sykkelbud med en innretning på bagasjebrettet som holder maten varm leverer maten på døren. At man velger å benytte sykler fremfor biler har naturligvis med flere forhold å gjøre. For det første så ytes denne form for service hovedsakelig i byer og da er fremkommelighet et viktig poeng. Sykkelen kan ta seg raskt frem og er lett å parkere. En sykkel tar med andre ord kortere tid enn bil. Billigere er det også ettersom man slipper investeringen i bil i tillegg til at budenes benmuskler er billigere i drift.

Apropos benmuskler så sier det seg selv at et godt sykkelbud er en person som er i god fysisk form. De er derfor i all hovedsak unge kvinner og menn og som liker å kombinere jobb med fysisk aktivitet og som ser tøffe arbeidsforhold – trafikk, vær mm – mer som utfordringer enn som ulemper med yrket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *