Transport – en verdensomspennende virksomhet

Transport av varer over lange avstander har alltid bydd på store utfordringer. Heldigvis er forutsetningen i dag ganske annerledes enn da Marco Polo skulle frakte sine varer fra øst til vest via Silkeveien eller da vikingene skulle frakte det de hadde stjålet til seg lenger syd i Europa hjem til Norden. Men utfordringene er på mange måter de samme. Varen skal komme frem i rett beskaffenhet og på alle måter uskadd, transporten skal skje på en slik måte at den ikke setter liv eller andre verdier i fare og mottakeren skal motta varene der og da han eller hun har bestemt at de skal leveres.

Spedisjon er en egen spesialitet

I moderne transport er det ofte mange parter involvert. Som regel generes en transport ved at en har kjøpt varer som befinner seg på et helt annet sted enn der han behøver dem. Selgeren befinner seg gjerne der varene befinner seg, men slik er det ikke alltid. Han kan godt befinne seg et tredje sted. Normalt er verken kjøper eller selger ekspert på dette med transporter. De er gode på sine ting, men hvordan man raskest, billigst og sikrest frakter varer fra A til B er normalt noe de ikke har spesielt god innsikt i. Og med den innsikten vil de derfor normalt engasjere en spesialist som mot et honorar tar seg av jobben med å forflytte varene. Denne type spesialitet kaller man gjerne på norsk for spedisjon og vedkommende ekspert for en speditør.

Speditøren er altså den som legger opp transporten og er ansvarlig for at varene kommer frem. Det innebærer at vedkommende må ha god innsikt i hvilke transportalternativer som foreligger og hva de ulike alternativene koster. Vedkommende må også beherske alt som heter lover og regler på området slik at alle sikkerhetsforskrifter, tollregler og annet overholdes og etterleves. Et mangesidig yrke med andre ord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *