Vil du bli speditør?

En speditørs oppgave er å finne de best mulige løsningene for å transportere varer fra et sted i verden til et annet. Han eller hun er verken eier av varene som transporteres eller eier av det eller de transportmidler som benyttes i operasjonen. Speditøren er for et transportoppdrag det samme som en arkitekt er for et byggeoppdrag, har det vært sakt. Og det er ganske betegnende. Hverken arkitekten eller speditøren skal utføre jobben – byggingen/frakten – selv, en legge forholdene til rette slik at alle de som faktisk skal gjøre jobben gjør den på den måten oppdragsgiveren ønsker. Vedkommende må klare å imøtekomme en lang rekke ønsker samtidig i én leveranse.

Oppdragsgiveren kan være den som skal motta varene, men det kan også være vedkommende som skal levere dem. Det er gjerne noe som avtales disse to partene seg imellom hvem det er som skal forestå transporten. Normalt er det den samme som bærer ansvaret for varene mens de er under transport.

En global virksomhet

Frakt av varer er i dag en veldig global virksomhet og det stiller ekstra krav til den som jobber som ekspeditør. Han eller hun må ha et godt blikk for logistikk og må ha inngående kunnskaper om ulike transportmidler og de mange forskjellige kommunikasjonsveier som finnes. Gode språkkunnskaper og gode kommunikasjonsegenskaper er også viktig ettersom man som regel må forhandle med motparter fra helt andre deler av verden. Land der kultur og språk er annerledes og der de kan være vant til å løse oppdrag på en annen måte enn vi er her hjemme.

Tillit til at en medkontrahent i en helt annen del av verden oppfyller sine forpliktelser, er helt avgjørende. I slike sammenhenger er etablerte personlige kontakter av stor verdi. Det kan derfor ta en viss tid å jobbe seg inn som etablert speditør. De fleste nye i bransjen velger derfor å jobbe for etablerte spedisjonsfirmaer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *